Proces podpisywania seryjnego

Proces podpisywania seryjnego

By smartech on 26 maja 2021 in News!

Zaawansowane opcje na bezpiecznej platformie. Z SignOnTheGo® przeprowadzisz pełen proces obiegu e-dokumentów bez żadnych ograniczeń. Aplikacja oferuje teraz funkcję pracy polegającą na podpisywaniu zbiorczym, która umożliwia wysyłanie dokumentów wymagających podpisania przez wielu oddzielnych partnerów w ramach jednej transakcji. To rozwiązanie idealne dla:

Not informacyjnych
Umów o poufności
Formularzy RODO
Dokumentów wymagających podpisu dużej ilości osób
Kroki dla procesu masowego podpisywania:

1. Wybierz przepływ pracy „Ja i Partnerzy” lub „Inni” na pulpicie nawigacyjnym.

2. Wybierz opcję „Wyślij” lub wybierz dokument, który chcesz wysłać do osób podpisujących zbiorczo i zaktualizuj niezbędne informacje o dokumencie oraz opis, tak jak w przypadku transakcji dla pojedynczego podpisującego.

3. Wybierz opcję „Przełącz na proces podpisu zbiorczego” w sekcji „Uczestnicy” na ekranie konfiguracji.

4. W tym miejscu będziesz miał możliwość dodania pojedynczych osób podpisujących zbiorczo, dodania partnerów z grupy partnerów lub załadowania pliku CSV. Możesz również dodać uczestnika nie będącego uczestnikiem masowym poprzez kliknięcie „Dodaj uczestnika”.

5. Po dodaniu partnerów, możesz dodać kolejnych partnerów, usunąć poszczególnych partnerów lub usunąć wszystkich uczestników i zacząć od nowa z nową listą.