SignOnTheGo® to platforma, która pozwala użytkownikom podpisywać, negocjować, i wysyłać dokumenty elektroniczne do partnerów biznesowych.

To łatwiejsze niż myślisz!

Masz dość papieru?
Chcesz usprawnić proces podpisywania dokumentów?

SignOnTheGo to rozwiązanie dla osób indywidualnych, firm i organizacji, poszukujących bezpiecznego rozwiązania dla podpisu elektronicznego. Nasza aplikacja łączy wysoką jakość z przystępną ceną, bez konieczności płacenia za usługi, których nie używasz.

Dla użytkowników indywidualnych:

W naszym unikalnym modelu Pay-As-You-Go (płać jak używasz)  możesz dodawać własne pliki lub korzystać z licznych  szablonów, edytować je i wysyłać do partnerów, a zapłacisz tylko za faktycznie podpisane dokumenty.

Dla zespołów:

Wybierz jeden z naszych planów stworzonych z myślą o tym, aby zwiększyć efektywności twojego zespołu. Dzięki naszym planom biznesowym i korporacyjnym uzyskasz dostęp do wszystkich zaawansowanych funkcji planu indywidualnego, a także spersonalizowany pulpit dla zespołu i narzędzia do zarządzania użytkownikami.

Jak przebiega proces?

01

Inicjacja procesu

Dodaj własny dokument, który wymaga podpisu lub skorzystaj z jednego z gotowych szablonów. Uzupełnij wymagane pola.

02

Śledź i negocjuj

Wyślij dokument do partnera lub partnerów, śledź zmiany I otrzymuj powiadomienia w czasie gdy dokument jest w obiegu.

03

Chronione e-dokumenty

Kontroluj proces zmian w swoich umowach i dokumentach w czasie rzeczywistym.

Funkcje SignOnTheGo®

Zarządzanie użytkowaniem

Wszystkimi użytkownikami firmowego konta aplikacji można zarządzać poprzez panel administracyjny. Obejmuje to dodawanie, blokowanie, usuwanie użytkowników i zmianę danych konta.

Pulpit aktywności użytkowników

Pulpit aktywności umożliwia administratorowi monitorowanie wszystkich działań użytkowników aplikacji na koncie firmowym.

Panel procesów zespołu

Wszystkie procesy (dokumenty oczekujące na podpisanie, zakończone dokumenty itp.) można przeglądać za pomocą panelu procesów zespołu.

Zarządzanie szablonami zespołów

Wszystkie szablony firmowe można udostępnić danemu zespołowi.

Archiwum

Zakończone dokumenty po określonej przez użytkownika liczbie dni zostaną automatycznie przeniesione do archiwum.

Wyszukiwarka

Na swoim koncie możesz wyszukiwać dokumenty i szablony. Możesz filtrować wyniki wyszukiwania po nazwie dokumentu lub adresach e-mail.

Drukowanie dokumentów

Wszystkie zakończone/zarchiwizowane dokumenty mogą być drukowane bezpośrednio z aplikacji.

Biblioteka szablonów korporacyjnych

Dla kont korporacyjnych poza biblioteką zdefiniowanych szablonów firma może zarządzać własną biblioteką szablonów firmowych. Szablony korporacyjne mogą być udostępniane wszystkim użytkownikom lub określonym podzbiorom użytkowników firmy np. szablony dokumentów sprzedaży mogą być używane tylko przez członków zespołu sprzedaży, a dokumenty rekrutacyjne przez dział HR.

Integracja z chmurą

Integracja z wiodącymi rozwiązaniami chmurowymi – Dropbox, Box, OneDrive i Google Drive. Umożliwia to przetwarzanie i podpisywanie dokumentów importowanych z chmury i eksportowanie zakończonych/podpisanych dokumentów do chmury.

Spersonalizowan biblioteka szablonów

Użytkownicy mogą korzystać z gotowych szablonów dostępnych w bibliotece aplikacji lub przesyłać własne dokumenty i na ich podstawie stworzyć własny spersonalizowany folder szablonów do wykorzystania w przyszłości.

Dokumenty I szablony

W aplikacji z łatwością dodasz swoje dokumenty, a także możesz je zachować jako szablony. Możesz także skorzystać z naszych gotowych szablonów przygotowanych z myślą o najczęstszych potrzebach biznesowych.

Rodzaje dokumentów

SignOnTheGo® obsługuje różnorodne formaty dokumentów, włączając popularne formaty takie, jak MS Word™, MS PowerPoint™, RTF, a także PDF. Co więcej aplikacja daje możliwość tworzenia dokumentów z obrazów. Przykładowo możemy stworzyć dokument za pomocą aparatu na urządzeniu mobilnym.

Możliwość negocjacji przed podpisaniem

Aplikacja pozwala partnerom na edycję warunków i zapisów w pliku zanim zaakceptują i podpiszą dokument. Właściciel dokumentu ma pełną dowolność w przypisywaniu ról w procesie – może to być edycja i podpis dokumentu, tylko podpis, tylko edycja, lub CC (do wiadomości).

Spersonalizowane szablony

W aplikacji można tworzyć własne szablony dodając pola tekstowe, pola wyboru i pola podpisu. Wygląd i zachowanie wszystkich pól zależy od użytkownika tworzącego dokument.

Przypisywanie ról w procesie

Podczas tworzenia dokumentu i dodawania partnerów do pracy nad dokumentem możesz przypisać role np. wyznaczyć kto powinien złożyć podpis, kto zaakceptować finalny kształt dokumentu, kto może go edytować a kto otrzyma tylko kopię podpisanego dokumentu.

Spersonalizowana kolejność podpisu

Dodając partnerów do pracy nad dokumentem można przypisać kolejność w jakiej powinni złożyć na nim podpisy.

Inicjały

Inicjały można umieścić w dowolnym miejscu dokumentu lub w zdefiniowanych polach podpisu. Co więcej można zdefiniować który z partnerów powinien złożyć podpis w konkretnych polach. Jeśli dokument tego wymaga, można wybrać aby inicjały zostały automatycznie umieszczone na każdej stronie w prawym dolnym rogu, tylko na ostatniej stronie lub na każdej poza ostatnią stroną.

Wycofanie dokumentu

Zanim dokument zostanie podpisany możesz go wycofać bez żadnych dodatkowych kosztów. Proces pracy and dokumentem zostanie zakończony.

Wersjonowanie dokumentu

Proces ten umożliwia partnerom akceptację treści dokumentów poprzez nieograniczoną liczbę zmian, zanim dokument będzie mógł zostać w pełni przeprocesowany.

Metryka dokumentu

Każdy zakończony dokument ma dołączoną metrykę dokumentu. Zawiera ona szczegółowe zweryfikowane informacje na temat dokumentu takie, jak zmiany w dokumencie wraz z datą. Informacje o tym kto, kiedy i gdzie (geolokacja) podpisał dokument.

Osobisty podpis w aplikacji

Umowa lub dokument może zostać stworzony na miejscu w aplikacji i przedłożona partnerowi do podpisu na urządzeniu mobilnym np. na urządzeniach z systemem iOS lub Android.

Śledź i porównuj zmiany w dokumencie

Edytowalny szablon może być redagowany przez wyznaczonych partnerów w trakcie negocjacji. Wszystkie zmiany zostaną zarejestrowane i mogą być śledzone przez porównanie dwóch wersji dokumentu.

Wielo-podpisowy przepływ pracy

W dokumencie można dodać nielimitowaną ilość podpisów. Dokument może być podpisany przez wielu partnerów.

Przypomnienia

Gdy dokument zostanie wysłany do partnera, inicjator może wysyłać partnerowi przypomnienia w spersonalizowanych wiadomościach. Przypomnienie może być używane wielokrotnie w trakcie trwania procesu.

Mailowe i mobilne powiadomienia push

Aplikacja przesyła powiadomienia push z informacją o wszystkich aktywnościach użytkownika.

Wstawianie dodatkowej zawartości do dokumentu

Dodatkowe elementy takie jak notatki czy obrazy mogą zostać dodane do dokumentu jako dodatkowe informacje.

Technologia blockchain

W aplikacji technologia blockchain została zaimplementowana w infrastrukturze bezpieczeństwa. Każdy podpisany dokument zostaje opublikowany w blockchain (niezależnym od SignOnTheGo), aby zapewnić możliwość weryfikacji poprawności i autentyczności i dokumentu.

Historia dokumentu

Każdy podpisany dokument posiada metrykę dokumentu, która pokazuje wszystkie istotne wydarzenia w trakcie tworzenia dokumentu. Metrykę dokumentu możemy prześledzić bezpośrednio w aplikacji lub pobrać w oddzielnym dokumencie.

Cyfrowy kod certyfikacji QR

Każdy zakończony dokument otrzymuje unikalny identyfikator zweryfikowany przez technologię blockchain i osadzony w danym dokumencie. Kod QR jest dodawany na każdej stronie metryki dokumentu. Służy on do weryfikacji autentyczności dokumentu.

Blokada dokumentu PDF

Dodatkowym zabezpieczeniem dokumentu w aplikacji jest blokada zakończonego dokumentu w pliku PDF. Oznacza to, że po podpisaniu dokumentu wszelkie zmiany dokonane nim unieważnią podpis cyfrowy.

Historia zmian

Każda zmiana dokonana w procesie negocjacji/edycji jest śledzona i dostępna do wglądu użytkowników. Historię zmian można porównać w różnych wersjach dokumentów.

SignOnTheGo aplikacja do bezpiecznego podpisu elektronicznego online

Korzyści

Zaawansowane opcje na bezpiecznej platformie. Z SignOnTheGo® przeprowadzisz pełen proces obiegu e-dokumentów bez żadnych ograniczeń.

SignOnTheGo aplikacja do bezpiecznego podpisu elektronicznego online

Technologia

Globalne możliwości platformy oraz zaawansowany proces przepływu pracy pozwala użytkownikom prowadzić biznes na własnych warunkach.

SignOnTheGo aplikacja do bezpiecznego podpisu elektronicznego online

Bezpieczeństwo

Zaawansowane bezpieczeństwo z protokołem zaufania. Przechowywanie danych o dokumencie przy pomocy technologii blockchain.