Bezpieczeństwo danych osobowych oraz procesu obiegu dokumentów

Bezpieczeństwo danych osobowych oraz procesu obiegu dokumentów

on 28 stycznia 2021

Gwarantujemy zaawansowane bezpieczeństwo dzięki protokołowi zaufania i przechowywanie danych dokumentów przy użyciu technologii blockchain dla wszystkich dokumentów. Dokumenty podpisywane za pomocą naszej aplikacji są wiążące na terenie całej Unii Unii Europejskiej.

Technologia Blockchain
Wykorzystujemy najnowocześniejszą technologię Blockchain do ochrony Twoich dokumentów. Technologia Blockchain jest zaimplementowana w infrastrukturze bezpieczeństwa. Każdy podpisany dokument jest publikowany w Blockchain, aby zapewnić niezmienną metodę (niezależną od SignOnTheGo) weryfikacji autentyczności i integralności dokumentu.
Kod QR
Każdy wygenerowany w aplikacji dokument posiada unikalny identyfikator zweryfikowany przez technologię Blockchain i osadzony w wykonanym dokumencie. Kod QR jest dodawany na każdej stronie ścieżki audytu. Tego kodu QR można użyć do zweryfikowania autentyczności dokumentu.
Geolokalizacja
Dzięki technologia geolokalizacji, możesz zweryfikować miejsce pobytu swojego partnera, aby mieć pewność że faktycznie jest osobą która miała podpisać lub edytować dokument.
Historia śladu audytu
Każdy dokument posiada historię śladu audytu.
Blokada PDF
Blokada dokumentu PDF to dodatkowa warstwa bezpieczeństwa dzięki, której żadna ze stron nie może dokonywać dodatkowych edycji wykonanego dokumentu, ponieważ jest on opatrzony podpisem cyfrowym. Wszelkie zmiany dokonane w takim dokumencie unieważnią podpis cyfrowy.
Historia zmian
Każda zmiana wprowadzona w procesie negocjacji / edycji jest śledzona i dostępna do recenzji. Historię zmian można porównać w różnych wersjach dokumentu.

Nasza platforma oferuje intuicyjny przepływ egzekwowania dokumentów biznesowych i, pozwala je edytować i zaznaczać miejsca , w których powinny zostać podpisane, przeciągać i upuszczać pola (takie jak podpis, data, inicjały i tekst) – nawet jeśli nie jest to edytowalny plik PDF, zbierać te podpisy i wysyłać kopie podpisanego już dokumentu do wszystkich, którzy ten dokument mieli podpisać lub zatwierdzić.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób SignOnTheGo może pomóc Twojej organizacji w wyzwaniach związanych z pracą zdalną, skontaktuj się z nami pod adresem info@SignOnTheGo.pl