Bezpieczeństwo

arrowd-down-sotg-2

Technologia Aplikacji

security-ficzers-ic-1

Technologia Blockchain

Technologia Blockchain jest zaimplementowana w infrastrukturze bezpieczeństwa. Każdy podpisany dokument jest publikowany w blockchain, aby zapewnić niezmienną metodę (niezależną od SignOnTheGo) weryfikacji autentyczności i integralności dokumentu.

security-ficzers-ic-2

Cyfrowy kod certyfikacyjny QR

Każdy wykonany dokument ma unikalny identyfikator zweryfikowany przez technologię blockchain i osadzony w wykonanym dokumencie. Kod QR jest dodawany na każdej stronie ścieżki audytu. Tego kodu QR można użyć do zweryfikowania autentyczności dokumentu.

security-ficzers-ic-6

Technologia geolokalizacji

Technologia geolokalizacji wykorzystuje GPS, wbudowane we wspólne urządzenia, takie jak np. telefony komórkowe, w celu ustalenia, gdzie znajdują się kontrahenci.

ZGODNOŚĆ Z PRAWEM

Dokumenty podpisywane za pomocą naszej aplikacji są wiążące na terenie całej Unii Unii Europejskiej.

OPINIA PRAWNA

Funkcje Aplikacji

security-ficzers-ic-4

Historia śladu audytu

Z każdym podpisanym dokumentem powiązana jest historia śladu audytu, która zawiera listę wszystkich ważnych zdarzeń w cyklu życia dokumentu. Ścieżkę audytu można zobaczyć bezpośrednio w aplikacji lub można ją pobrać w celu przeprowadzenia audytu w postaci osobnego dokumentu.

security-ficzers-ic-3

Blokada dokumentu PDF

Dodatkowa warstwa bezpieczeństwa – żadna ze stron nie może dokonywać dodatkowych edycji wykonanego dokumentu, ponieważ jest on opatrzony podpisem cyfrowym. Wszelkie zmiany dokonane w takim dokumencie unieważnią podpis cyfrowy.

security-ficzers-ic-5

Historia zmian

Każda zmiana wprowadzona w procesie negocjacji / edycji jest śledzona i dostępna do recenzji. Historię zmian można porównać w różnych wersjach dokumentu.