DOKUMENTY I SZABLONY 

Dodawanie dokumentów w aplikacji

Aby dodać dokument lub szablon w aplikacji wykonaj następujące kroki:

-

KROK 1 - Wybierz “Nowy dokument” w menu aplikacji lub jeden z predefiniowanych procesów

-

KROK 2 - W aplikacji możesz dołączyć dokument ze swojego urządzenia lub z chmury (Dropbox, OneDrive, Google Drive, Box). Aby wybrać dokument z chmury, kliknij odpowiednią ikonę, zezwól aplikacji na dostęp i wybierz dokument.

-

KROK 3 - Aby przesłać w aplikacji więcej niż jeden dokument do podpisu po prostu dodaj pliki używając guzika „Prześlij”

-

KROK 4 - W następnej sekcji możesz edytować informacje o dokumencie. Wymaga jest nazwa dokumentu, a opcjonalnie możesz tez dodać jego krótki opis. Jeśli chcesz ponownie korzystać z tego pliku w aplikacji, możesz zaznaczyć w polu wyboru, aby został zapisany jako twój szablon.

-

KROK 5 - Możesz też skorzystać z dodatkowych opcji - zabezpieczyć dokument hasłem, ustawić datę wygaśnięcia dokumentu, ukryć adresy mailowe w dzienniku inspekcji lub ukryć sam dziennik inspekcji dla partnerów.

W kolejnym kroku możesz edytować swój dokument >>

Korzystanie z szablonów w aplikacji

Aby użyć szablonu w aplikacji wykonaj następujące kroki:

-

KROK 1 - Jeśli chcesz skorzystać z gotowego szablonu wejdź do biblioteki szablonów w menu bocznym lub na głównej stronie aplikacji. Jeśli chcesz przesłać własny szablon wybierz tą opcję na głównej stronie aplikacji lub w na stronie bliblioteki szablonów

-

KROK 2 - Wybierz lub prześlij szablon na którym chcesz pracować.

-

KROK 3 - Aplikacja skieruje Cię do podglądu dokumentu. Jeśli plik spełnia Twoje oczekiwania możesz od razu przystąpić do pracy nad dokumentem.

-

KROK 4 - W kolejnym kroku uzupełnij informacje o dokumencie i przypisz role partnerom

-

KROK 5 - Teraz możesz edytować swój szablon dodając pola podpisu, pola tekstowe i pola wyboru. Gotowy dokument zapis i przejdź do kolejnego kroku.

-

KROK 6 - uzupełnij wymagane pola i kontynuuj przesyłając dokument do partnerów.

Edycja dokumentu w aplikacji

Aby edytować dokument w aplikacji wykonaj następujące kroki:

-

KROK 1 - Po dodaniu dokumentu lub wybraniu szablonu uzupełnij wszystkie niezbędne informacje o dokumencie, jeśli jest taka potrzeba wybierz opcje dodatkowe i kontynuuj do procesu edycji

-

KROK 2 - W tym widoku będziesz mógł dodawać i edytować pola tekstowe, pola podpisu, pola wyboru i listy rozwijane.

-

KROK 3 - W tym kroku możesz edytować treść wybranych pól w dokumencie. Aby edytować treść pola wystarczy w nie kliknąć.

-

KROK 4 - Kiedy dokument będzie gotowy wybierz „Kontynuuj”, aby wysłać dokument do partnerów.

  • Aby dodać i edytować pole podpisu wybierz „Pole podpisu” z prawego panelu i przeciągnij je w dowolne miejsce dokumentu. Kiedy umieścisz pole podpisu w odpowiednim miejscu możesz edytować je nazwę oraz przypisać osobę, która powinna złożyć w nim podpis. Można przenosić i modyfikować także już istniejące pola.
  • Aby dodać i edytować pole tekstowe wybierz „Pole tekstowe” i przeciągnij je w dowolne miejsce dokumentu. Kiedy umieścisz pole odpowiednim miejscu możesz edytować jego nazwę oraz przypisać osobę, która powinna je uzupełnić, ustalić limit znaków, ustalić czy jest to pole jedno czy wieloliniowe, wybrać czcionkę oraz dodać podpowiedź.
  • Dodatkowo możesz zaznaczyć czy pole jest wymagane.
  • Aby edytować treść pola kliknij w nie dwa razy lewym przyciskiem myszy.
  • Aby dodać i edytować pole wyboru wybierz „Pole wyboru” i przeciągnij je w dowolne miejsce dokumentu. Kiedy umieścisz pole wyboru w odpowiednim miejscu możesz edytować jego nazwę, przypisać osobę, która powinna je odznaczyć oraz dodać podpowiedź.
  • Klikając dwukrotnie myszką w pole wyboru dokonasz zaznaczenia. Aby je odznaczyć ponownie kliknij dwukrotnie myszką.
  • Pola tekstowe i pola wyboru domyślnie są przypisane do wszystkich użytkowników i takie pole musi zawsze mieć przypisanego co najmniej jednego partnera, natomiast dla pól podpisu można przypisać tylko jedną osobę.
  • Aby dodać i edytować listę rozwijaną wybierz „Lista rozwijana” i przeciągnij pole w dowolne miejsce dokumentu. Kiedy umieścisz listę rozwijaną w odpowiednim miejscu dodaj opcje wyboru jakie powinny się w niej pojawić. Możesz także edytować jej nazwę, przypisać do niej konkretną osobę, zmienić czcionkę oraz dodać podpowiedź.
  • Zanim przejdziesz dalej, pamiętaj, że jeśli oznaczyłeś, dane pole jako wymagane będziesz musiał przypisać do niego partnera zanim przejdziesz dalej.

Jak wysłać więcej niż jeden dokument?

Aby edytować dokument w aplikacji wykonaj następujące kroki:

-

Aby przesłać w aplikacji więcej niż jeden dokument do podpisu po prostu dodaj pliki używając guzika „Prześlij”.

-

Pamiętaj, że w ekranie edycji Twoje dokumenty będą widoczne jako jeden plik.

-

Natomiast już podpisane dokumenty dostaniesz na skrzynkę pocztową razem z metryką dokumentu, w dwóch formatach – jako dwa osobne dokumenty oraz jako jeden plik.