Parafowanie dokumentów w SignOnTheGo

Aby umowa niosła ze sobą skutki prawne musi zostać podpisana podpisem własnoręcznym. Jednak, wiele dokumentów dodatkowo parafujemy. Parafę najczęściej w postaci inicjałów składa się na dokumentach wielostronicowych. Z jednej strony jest to wyrazem akceptacji każdej z poszczególnych stron umowy, a z drugiej dodatkowym zabezpieczeniem – parafując każdą stronę mamy pewność, że nikt nie podmieni stron ze środka umowy zmieniając jej warunki.

Gwarancja bezpieczeństwa w SignOnTheGo

Dzięki technologii blockchain w SignOnTheGo stworzyliśmy bezpieczny podpis elektroniczny – zaszyfrowany odcisk paca twojego dokumentu pozwala w każdej chwili sprawdzić czy ktoś dokonał w nim zmian poza aplikacją. Mechanizm ten działa więc nieco podobnie do parafy – gwarantuje, że nikt nie dołoży w dokumencie treści, które zmieniłyby jej warunki. Jednak ponieważ parafki są wymagane na dokumentach notarialnych, prawnych i wszelkich ważnych umowach, dodaliśmy tą opcję , aby zawieranie umów drogą elektroniczną w naszej aplikacji.

Parafa w formie elektronicznej

Jak to działa? To bardzo proste, swoje inicjały możesz dodać w ostatnim etapie procesu przed podpisaniem dokumentu. Tuż obok przycisku „Podpisz dokument” znajdziesz opcję „Wstaw”. Rozwijając ją możesz wybrać dodanie nazwy użytkownika, obrazu, notatki, daty i inicjałów. Jeśli wybierzesz „Inicjały” na ekranie pojawi bardzo podobne okienko do okna składania podpisu. Swoją parafę możesz napisać za pomocą myszy, lub odręcznie na ekranie jeśli korzystasz ze smartfonu lub tabletu.

Nasza aplikacja pozwala dodać parafę w dowolnym miejscu dokumentu poprzez przeciągnięcie okna lub automatyczne dodanie w dolnym prawym rogu strony do wyboru:

  • na wszystkich stronach;
  •  na wszystkich stronach z wyjątkiem ostatniej;
  • tylko na ostatniej stronie dokumentu.

Jeśli pomyliłeś się dodając swoje inicjały, to żaden problem. Po prostu cofnij wszystkie stemple i zacznij podpisywanie z SignOnTheGo od nowa!

Pamiętaj, że po tym, jak Twój dokument został zaparafowany musisz jeszcze go podpisać i wysłać do partnerów.