PODPISYWANIE DOKUMENTÓW

Negocjacje

Aplikacja pozwala partnerom na edycję i negocjację treści dokumentu zanim zostanie on zaakceptowany i podpisany.

Jeśli jesteś właścicielem dokumentu:

-

KROK 1 - z menu głównego wybierz „Negocjuj z innymi”.

-

KROK 2 - Następnie dodaj dokument lub szablon i przypisz role partnerów w procesie. Aplikacja domyślnie tobie i partnerom przypisze w procesie możliwość edytowania, akceptacji i podpisu dokumentu.

-

KROK 3 - Możesz jednak to zmienić a także wybrać dowolną ilość partnerów, ale pamiętaj, że przynajmniej jedna ze stron musi być osobą edytującą, zatwierdzającą i podpisującą, lub jedna strona musi być sygnatariuszem, a druga osobą zatwierdzającą dokument i mającą możliwość edycji.

-

KROK 4 - W kolejnym widoku będziesz mógł dodawać i edytować pola tekstowe, pola podpisu oraz pola wyboru.

-

KROK 5 - Następnie możesz edytować treść wybranych pól w dokumencie. Aby edytować treść pola wystarczy w nie kliknąć.

-

KROK 6 - Kiedy dokument będzie gotowy wybierz „Kontynuuj”, aby wysłać dokument do partnerów.

Jeśli jesteś partnerem,

a twoja rola w procesie pracy obejmuje edycję i zatwierdzenie treści dokumentu, kiedy otworzysz dokument pojawią się następujące opcje – „Akceptuj, „Edytuj” i „Odrzuć”.

-

KROK 1 - Jeśli zaakceptujesz dokument przejdziesz do kolejnego ekranu, w którym wymagany będzie już tylko twój podpis

-

KROK 2 - Jeśli wybierzesz opcję edycji, będziesz mógł uzupełnić treść pól utworzonych przez osobę, która wysłała Ci dokument.

-

KROK 3 - Jeśli odrzucisz dokument zostanie on wycofany. Uwaga! Odrzucenie dokumentu spowoduje, że będzie on niedostępny zarówno dla ciebie, jak i pozostałych partnerów w procesie.

-

KROK 4 - Za każdym razem, gdy dokument jest edytowany, partnerzy otrzymają powiadomienia o wprowadzonych zmianach.

-

KROK 5 - Następnie możesz edytować treść wybranych pól w dokumencie. Aby edytować treść pola wystarczy w nie kliknąć.

-

KROK 6 - Kiedy dokument będzie gotowy wybierz „Kontynuuj”, aby wysłać dokument do partnerów.

Jeśli partner zaakceptuje zmiany – wówczas dokument będzie wymagał tylko podpisów.

Jeśli jednak zdecyduje się go edytować, proces negocjacji będzie się toczyć dalej aż każdy z partnerów będzie informowany o kolejnych zmianach. Proces negocjacji dokumentu jest nielimitowany i możesz go prowadzić z partnerem tak długo, aż wszystkie strony uzyskają satysfakcjonujący kształt dokumentu.

Na każdym etapie możesz też odrzucić dokument, wówczas zostanie on wycofany i nie będzie widoczny zarówno w twoim panelu aplikacji, jak i u twoich partnerów.

Podpisywanie dokumentów

Nasza aplikacja oferuje kilka opcji podpisu dokumentów: tylko ty podpisujesz dokument, podpisujesz dokument z innymi, tylko inni podpisują, podpis w obecności oraz proces negocjacji.

-

KROK 1 - Gdy partner (partnerzy) zaakceptują ostateczny kształt dokumentu, otrzymasz automatyczne powiadomienie pocztą elektroniczną. Gdy dokument jest gotowy do podpisania, można go znaleźć w folderach „Ostatnie” lub „Oczekujące na ciebie”.

-

KROK 2 - Aby podpisać dokument, masz 3 opcje; możesz narysować podpis myszką, lub odręcznie na na ekranie dotykowym, wpisać go klawiaturowo lub dodać obraz podpisu z urządzenia mobilnego lub komputera.

-

KROK 3 - Jeśli pole podpisu nie zostało dodane i przypisane, będziesz mógł swobodnie przeciągać i upuścić podpis w dowolnym miejscu dokumentu

-

KROK 4 - Twój dokument jest gotowy. Wybierz „Kontynuuj”, aby wysłać go do partnerów

Podpis w obecności

W naszej aplikacji jest możliwość podpisania dokumentu w obecności w obecności świadka.

-

KROK 1 - Aby zrealizować podpis w obecności możesz wybrać odpowiednia opcję w menu głównym albo utworzyć nowy dokument

-

KROK 2 - Po zapisaniu zmian, opcja podpisu w obecności jest dostępna w ostatniej fazie procesu

-

KROK 3 - Zanim przystąpisz do podpisu, wybierz dokument, wyznacz role w procesie i jeśli jest taka potrzeba edytuj pola.

-

KROK 4 - Wybierz podpis w obecności. Pamiętaj, że osoba podpisująca musi być fizycznie obecna, aby zrealizować ten proces.

-

KROK 6 - Jeśli istnieje tak potrzeba, możesz dodać więcej podpisów. Twój dokument jest gotowy. Wybierz „Kontynuuj”, aby zakończyć pracę nad dokumentem.

-

KROK 5 - Wypełnij formularz i przedłóż dokument do podpisu. Korzystając z aplikacji wyraziłeś akceptację naszego regulaminu i warunków korzystania z usługi, pamiętaj, że podpisująca dokument osoba, też musi zaakceptować warunki korzystania z serwisu.

Inicjały

Inicjały można umieścić w dowolnym miejscu dokumentu lub w zdefiniowanych polach podpisu. Jeśli dokument tego wymaga, można wybrać aby inicjały zostały automatycznie umieszczone na każdej stronie w prawym dolnym rogu, tylko na ostatniej stronie lub na każdej poza ostatnią stroną dokumentu.

-

Opcja dodania inicjałów w dokumencie jest dostępna w ostatniej fazie procesu, kiedy dokument został już zaakceptowany przez wszystkich partnerów.

-

Wówczas zanim podpiszesz dokument możesz wybrać wstawienie Inicjalów, obrazu, tekstu lub daty.

-

Inicjały możemy dodać w dowolnym miejscu poprzez przeciągniecie i upuszczenie pola podpisu lub w z góry zdefiniowanym miejscu u dołu strony

-

Pod dodaniu inicjałów dokument wymaga już tylko podpisu aby przesłać go do partnerów.