ROLE W PROCESIE – co zrobić kiedy:

Ja podpisuję

Jeśli chcesz podpisać dokument i wysłać go tylko do siebie wykonaj następujące kroki:

-

KROK 1 - Na stronie głównej wybierz opcję „Ja podpisuję”.

-

KROK 2 - Wybierz dokument na którym chcesz pracować. W aplikacji możesz przesłać swój plik z dysku lub chmury lub wybrać szablon z naszej biblioteki. Następnie możesz edytować nazwę i opis dokumentu. Pamiętaj, że każdy z nich możesz także zapisać w aplikacji jako szablon.

-

KROK 3 - W kolejnym widoku będziesz mógł dodawać i edytować pola tekstowe, pola podpisu, pola wyboru oraz listy rozwijane.

Więcej o edycji dokumentu dowiesz się tutaj >>

-

KROK 4 - Po wstawieniu pól tekstowych, podpisu, wyboru i list rozwijanych, możesz edytować ich treść w kolejnym kroku. Kiedy dokument będzie gotowy wybierz „Kontynuuj”, aby dodać podpis w dokumencie.

-

KROK 5 - Dodaj swój podpis, a następnie przeciągnij i upuść pole podpisu w odpowiednie miejsce. Aby wysłać dokument kliknij „Kontynuuj”.

-

KROK 6 - Na swoją skrzynkę pocztowa otrzymasz podpisany dokument oraz ścieżkę audytu z kodem zabezpieczającym dokument.

Podpisuję z partnerami

Aby utworzyć dokument i dodać partnerów, którzy będą mogli podpisać i/lub edytować dokument razem z Tobą wykonaj następujące kroki:

-

KROK 1 - W menu głównym wybierz „Ja i Inni”

-

KROK 2 - Wybierz dokument lub szablon, z którym chcesz pracować.

  • Aplikacja domyślnie tobie i partnerom przypisze w procesie możliwość edytowania, akceptacji i podpisu dokumentu. Możesz jednak to zmienić a także wybrać dowolną ilość partnerów, ale pamiętaj, że przynajmniej jedna ze stron musi być osobą edytującą, zatwierdzającą i podpisującą, lub jedna strona musi być sygnatariuszem, a druga osobą zatwierdzającą dokument i mającą możliwość edycji.
  • Możesz też skorzystać z dodatkowych opcji  – zabezpieczyć dokument hasłem, ustawić datę wygaśnięcia dokumentu, ukryć adresy mailowe w dzienniku rewizji lub ukryć sam dziennik rewizji dla partnerów.

Więcej o edycji dokumentu przeczytasz tutaj >>

Jak negocjować treść dokumentu dowiesz się tutaj >>

-

KROK 3 - W kolejnym widoku będziesz mógł dodawać i edytować pola tekstowe, pola podpisu oraz pola wyboru.

-

KROK 4 - W tym kroku możesz edytować treść wybranych pól w dokumencie. Aby edytować treść pola wystarczy w nie kliknąć. Kiedy dokument będzie gotowy wybierz „Kontynuuj”, aby wysłać dokument do partnerów.

-

KROK 5 - Kiedy partner zaakceptuje treść dokumentu dostaniesz powiadomienie mailem. Do momentu kiedy wszyscy partnerzy nie podpiszą dokumentu jego treść może być negocjowana.

-

KROK 6 - Dodaj swój podpis, a następnie przeciągnij i upuść pole podpisu w odpowiednie miejsce. Kiedy partner/partnerzy również podpiszą dokument na swoją skrzynkę pocztowa otrzymasz podpisany dokument oraz ścieżkę audytu z kodem zabezpieczającym dokument.

Podpisują partnerzy

Jeśli chcesz utworzyć dokument, który nie wymaga podpisu z twojej strony, a tylko podpisu partnera lub partnerów wykonaj następujące kroki:

-

KROK 1 - W menu głównym wybierz opcję „Inni”

-

KROK 2 - Wybierz dokument lub szablon, z którym chcesz pracować.

  • Twoją rolą w procesie będzie w domyśle tylko otrzymanie kopii gotowego dokumentu. Możesz wybrać dowolną ilość partnerów, ale pamiętaj, że przynajmniej jedna ze stron musi być osobą edytującą, zatwierdzającą i podpisującą, lub jedna strona musi być sygnatariuszem, a druga osobą zatwierdzającą dokument i mającą możliwość edycji.
  • Możesz też skorzystać z dodatkowych opcji – zabezpieczyć dokument hasłem, ustawić datę wygaśnięcia dokumentu, ukryć adresy mailowe w dzienniku rewizji lub ukryć dziennik rewizji dla partnerów.

Więcej o edycji dokumentu dowiesz się tutaj >>

-

KROK 3 -W kolejnym widoku będziesz mógł dodawać i edytować pola tekstowe, pola podpisu oraz pola wyboru.

-

KROK 4 - Po kliknięciu „Zapisz” dokument zostanie wysłany do partnerów.

-

KROK 5 - Kiedy wszyscy partnerzy podpiszą dokument na swoją skrzynkę pocztowa otrzymasz podpisany dokument oraz ścieżkę audytu z kodem zabezpieczającym dokument.