Funkcje Aplikacji

Wszystkie nasze funkcje są zgodne z aktualnymi standardami rynkowymi. Nie uzależniamy aktywacji funkcji od zamówionego planu cenowego. Jedynymi czynnikami warunkującymi cenę SignOnTheGo® to ilość użytkowników i podpisanych dokumentów.

Zarządzanie kontem

MANAGEMENT-2

Pulpit aktywności

Pulpit aktywności umożliwia administratorowi monitorowanie wszystkich działań na koncie firmowym.
MANAGEMENT-1

Role użytkowników

Użytkownikami można zarządzać za pomocą panelu administracyjnego. Obejmuje to dodawanie, blokowanie, usuwanie użytkowników i zmianę danych konta.
MANAGEMENT-3

Praca z zespołem

Wszystkie transakcje (dokumenty oczekujące na podpisanie, wykonane dokumenty itp.) można zobaczyć za pośrednictwem pulpitu zarządzania zespołem.
MANAGEMENT-4

Szablony zespołowe

Wszystkie szablony firmowe mogą zostać udostępnione zespołowi.
SIGNATURE-TYPE-1

Tylko ty podpisujesz

Nieograniczona ilość pól podpisu. Aplikacja obsługuje przepływ pracy z podpisem własnym, kiedy tylo Ty zatwierdzasz dokument np. oświadcznia.
SIGNATURE-TYPE-2

Wiele osób podpisuje

Do dokumentu można dodać nieograniczoną liczbę podpisów. Dokument może być podpisany przez wielu partnerów.
SIGNATURE-TYPE-3

Podpis w obecności

Dokument można sporządzić na miejscu i przedstawić partnerowi do podpisu na urządzeniu mobilnym (np. Urządzeniu z systemem iOS lub Android).

Edytor Wizualny

Formaty obsługiwanych dokumentów: MS Word, MS Powerpoint, RTF i oczywiście natywnie obsługiwany plik PDF. Ponadto aplikacja umożliwia tworzenie dokumentu „w locie” ze zdjęć (np. przechwytywanie dokumentów za pomocą aparatu w urządzeniu mobilnym).

visual-editor-icon-2021-1

Przeciągnij i upuść pola

W fazie edycji użytkownicy mogą przeciągać i upuszczać pola wyboru, menu rozwijane, podpis, początkowe i tekstowe do dokumentu; czytaj więcej >>
visual-editor-icon-2021-2

Szablony niestandardowe

Twórz niestandardowe szablony, dodając kontrolki interfejsu użytkownika, takie jak pola tekstowe, pola wyboru, pola podpisu.
visual-editor-icon-2021-3

Podpis i inicjały

Podpisy można umieszczać w dowolnym miejscu dokumentu lub w predefiniowanych polach podpisu. Co więcej, możesz przypisać pola podpisu do dowolnego partnera w tym procesie.
visual-editor-icon-2021-4

Dodatkowe stemple

Dodatkowe stemple, takie jak notatki i obrazy, można wstawiać do dokumentu w locie, aby zapewnić dodatkowe informacje.

Przebieg negocjacji

negotiations-icon-3

Role użytkowników

Użytkownicy mogą wybierać spośród wielu ról podpisywania, aby przypisać je do swoich partnerów, w tym zatwierdzać, edytować i podpisywać kombinacje przepływów pracy lub otrzymywać do wiadomości.
negotiations-icon-1

Kolejność podpisów

Dodaj sygnatariuszy do dokumentu i określ kolejność, w jakiej dokument będzie podpisywany przez partnerów.
negotiations-icon-4

Przebieg negocjacji

Przepływ pracy umożliwia edycję warunków między stronami przed zaakceptowaniem umowy. Właściciel dokumentu ma pełną swobodę decydowania o tym, kto może edytować dokument.
negotiations-icon-2

Porównaj zmiany

Dokument edytowalny może zostać zmieniony przez partnerów podczas negocjacji. Wszystkie zmiany są śledzone, zapisywane i przechowywane jako część zapisu historycznego. Użytkownicy mogą wyszukiwać i porównywać wersje dokumentów na dowolnym etapie cyklu życia dokumentu.

Ostateczny obieg dokumentów

revision-icon-1

Poprawki

Proces ten pozwala partnerom wyrazić zgodę na warunki poprzez nieograniczoną liczbę poprawek, zanim dokument będzie mógł zostać w pełni wykonany.
revision-icon-2

Wycofanie dokumentu

Dokumenty można wycofać w dowolnym momencie przed wykonaniem bez dodatkowych opłat. Po wycofaniu proces zostanie zakończony, a partnerzy zostaną powiadomieni o anulowaniu.
revision-icon-3

Audyt dokumentów

Strona ścieżki audytu zawiera szczegółowe informacje o dokumencie, zdarzeniach, które miały miejsce podczas przetwarzania dokumentu, w tym znacznik czasu i informacje o geolokalizacji.
revision-icon-4

Archiwa dokumentów

Wszystkie wykonane dokumenty zostaną automatycznie przeniesione do folderu archiwum po określonej liczbie dni.
mail-notofication-icon-01

Wiadomości sms i e-mail

Powiadomienia push w aplikacji oraz powiadomienia e-mail dla wszystkich transakcji związanych z aktywnością użytkownika.

push-notofication-icon-01

Przypomnienia

Właściciel może przypominać partnerowi o procesie wysyłając spersonalizowane wiadomości.

Integracja z chmurą

Aplikacja jest integrowana z: Box, Dropbox, OneDrive i Google Drive. Umożliwia to importowanie i eksportowanie dokumentów od swoich ulubionych dostawców pamięci masowej w chmurze.

ZAŁÓŻ KONTO W APLIKACJI