WERYFIKACJA

Jak wycofać/odrzucić dokument?

W zależności od twojej roli w procesie możesz wycofać lub odrzucić dokument. Pamiętaj jednak, że dokument można wycofać tylko przed podpisaniem. Właściciel dokumentu może go wycofać, a partner odrzucić jeśli nie zgada się z jego treścią.

-

KROK 1 - W zależności od swoje roli w procesie wybierz „Oczekujące na Ciebie” lub „Oczekujące na partnerów”

-

KROK 2 - Znajdź dokument, który chcesz wycofać/ odrzucić i wybierz ta opcję w rozwijanym menu dokumentu, a następnie potwierdź żądanie w wyskakującym okienku.

-

KROK 3 - Dodaj logo swojej firmy.

-

KROK 4 - Wybierz plan subskrypcji. Oferujemy plany miesięczne i roczne. Jeśli posiadasz kod promocyjny uzupełnij odpowiednie pole w tym kroku

-

KROK 5 - Uzupełnij informacje o płatności niezbędne do wystawienia faktury oraz dane karty kredytowej.

Jeśli odrzucisz dokument zostanie on wycofany. Zarówno ty, jak i partnerzy otrzymacie powiadomienia, ale pamiętaj, że dokument zostanie wycofany i nie będzie już widoczny zarówno w twoim panelu aplikacji, jak i u twoich partnerów.

Rewizja dokumentów

Aby dokonać wglądu w rewizję dokumentu wykonaj następujące kroki:

-

KROK 1 - Wejdź w menu “Zakończone” po lewej stronie pulpitu nawigacji. Wybierz dokument który cię interesuje i kliknij w trzy kropki w górnym prawym rogu danego dokumentu, aby wyświetlić opcje.

-

KROK 2 - Wybierz „Rewizje”. Po kliknięciu zobaczysz okienko wszystkimi wersjami dokumentu jakie pojawiły się w procesie. Wybierze dowolne dwie wersje, aby je porównać.

-

KROK 3 - Usunięte elementy będą wyświetlane na czerwono, a dodane elementy będą wyświetlane na zielono.

Jak zarchiwizować dokument

Porada: Czas po jakim dokument zostanie zarchiwizowany, można ustawić automatycznie w ustawieniach. Poniższa instrukcja dotyczy jednak sytuacji, w której postanowiono przenieść dokument do archiwum wcześniej niż zaplanowano.

Aby zarchiwizować dokument wykonaj następujące kroki:

-

KROK 1 - Wejdź w zakończone dokumenty i wybierz dokument który chcesz zarchiwizować.

-

KROK 2 - Opcja archiwizacji będzie dostępna w menu danego dokumentu. Wybierz ją i potwierdź polecenie. Zarchiwizowany dokument nadal będzie miał dostępną historię, możliwość porównywania raciczki i inne standardowe opcje.

Pamiętaj, że zarchiwizować dokument może tylko osoba która go utworzyła, ale po tym jak go zarchiwizuje trafi on także do archiwum partnerów.

Weryfikacja Blockchain

W SignOnTheGo aplikacji technologia blockchain została zaimplementowana w infrastrukturze bezpieczeństwa. Dział ona w następujący sposób – po podpisaniu dokumentu przez wszystkich partnerów w pełni wykonany dokument zostanie opublikowany w sieci publicznej. Proces ten może potrwać do 90 minut w zależności od liczby transakcji w kolejce w sieci publicznej.

Aby zweryfikować autentyczność swojego dokument wykonaj następujące kroki.

-

KROK 1 - pobierz dokument, który chcesz zweryfikować oraz metrykę dokumentu - po zakończeniu procesu znajdziesz obydwa pliki w skrzynce mailowej oraz w aplikacji w folderze „Zakończone”

-

KROK 2 - W metryce dokumentu kliknij w link weryfikacyjny dokumentu. Zostaniesz przeniesiony do strony weryfikacji dokumentu.

-

KROK 3 - Kod zabezpieczający dokumentu zostanie automatycznie umieszczony w odpowiednim polu. Aby dokończyć proces weryfikacji prześlij właściwy plik i kontynuuj. Jeśli dokument jest autentyczny otrzymasz następujący komunikat: